Integritetspolicy

Personuppgifter och personuppgiftsansvarig

ElectraWorks (Svenska) Limited är ett företag inom Entain Group med svenskt organisationsnummer 502081-3662 och svensk spellicens för kommersiellt onlinespel med nr 21Si1654. Enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen är ElectraWorks (Svenska) Limited personuppgiftsansvarig för den information som samlas in och sparas när någon använder vår webbplats www.ninjacasino.se och i förekommande fall vår mobilapplikation. Denna Integritetspolicy förklarar bland annat vad dina insamlade personuppgifter används till och vilka rättigheter du har samt vilka skyldigheter vi har.

När vi i denna Integritetspolicy använder termerna "vi", “vår” eller "oss", inkluderar detta ElectraWorks (Svenska) Limited, andra företag inom Entain Group samt alla Entain Groups varumärken som finns redovisade på ( https://entaingroup.com/about/business-overview/our-brands/).

Vi har förbundit oss att på ett säkert sätt skydda dina personuppgifter när du använder våra tjänster via vår webbplats och förekommande mobilapplikation och det är en skyldighet vi tar på stort allvar. Vi tillämpar strikta och beprövade säkerhetsrutiner för att skydda dina personuppgifter. Om du känner oro för hur vi behandlar eller skyddar dina personuppgifter eller vill kontakta oss om någon del av denna policy, kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna på sista sidan i denna Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy bör läsas tillsammans med våra Allmänna villkor, våra Spelregler och övriga förekommande villkor för de tjänster som tillhandahålls på vår webbplats.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi samlar in uppgifter om dig från följande källor:

 • När du registrerar ett konto hos oss
 • När du besöker vår webbplats eller våra sociala mediesidor
 • Genom enkäter som du fyller i
 • När du kommunicerar med oss (via e-post, brev, telefon, via chatten, inklusive chattrum eller appar i sociala medier)
 • När vi analyserar din interaktion med oss
 • Från våra andra koncernföretag av interna skäl, främst för affärs- och driftsändamål
 • Från offentliga informationskällor som offentliga register eller inlägg på sociala medier
 • Från cookies och spårningsenheter på dina enheter där du har tillåtit att de används
 • Från tredje parts databaser för att uppfylla våra juridiska och rättsliga skyldigheter
 • Från online-säljare och tjänsteleverantörer som tillhandahåller exempelvis betalningslösningar samt från kundlistor som förvärvats från annan

Så använder vi dina personuppgifter

1.Tillhandahållande av produkter eller tjänster

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Ditt namn, hem- eller e-postadress, telefonnummer eller online-identitet eller annan kontaktinformation som du ger oss

  ii.Ditt födelsedatum, kön

  iii.Inloggningsinformation

  iv.Information om speltransaktioner och betalningsmetoder

b.Rättslig grund

  i.Uppfyllande av avtal ii.Lagliga skyldigheter

c.Ytterligare information

  i.För att uppfylla våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och förse dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss, inklusive information om ändringar på vår webbplats, tjänster eller våra villkor och policyer.

2.Kundtjänstärenden

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn, online-identitet, spelar-ID

  ii.Kontaktinformation

  iii.Kontonoteringar och kommunikation, samtalsinspelningar

  iv.Information om speltransaktioner och betalningsmetoder

  v.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

b.Rättslig grund

  i.Uppfyllande av avtal

  ii.Legitima intressen för spelartillfredställelse, skydd av vår verksamhet och våra kunder i samband med ansvarsfullt spelande

c.Ytterligare information

  i.För att tillhandahålla kundservice, svara på dina frågor eller hantera dina klagomål eller problem.

3.Uppfylla våra juridiska och rättsliga skyldigheter

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation

  ii.Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder

  iii.Online-bilder av spel och skärmdumpar

  iv.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

b.Rättslig grund

  i.Rättslig skyldighet

  ii.Skydda de registrerades och andras vitala intressen

  iii.Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse

  iv.Legitima intressen för att skydda vår verksamhet, vår personal och våra kunder

c.Ytterligare information

  i.För att fullgöra våra lagliga och rättsliga skyldigheter och skyldigheter som inkluderar (men är inte begränsade till) spellagen samt ansvar för ansvarsfullt spelande, penningtvätt, bedrägeri- & terrorismbekämpningslagar. Detta kan inkludera elektroniska metoder för att identifiera dig, till exempel genom användning av cookies och bilder på online-spel.

4.Identitetskontroller, åldersverifiering och säkerställande av ansvarsfullt spelande samt för upprätthållande av omsorgsplikten

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation, födelsedatum och kön

  ii.Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor

  iii.Information om speltransaktioner och betalningsmetoder

  iv.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

  v.Historisk kommunikation och kontonoteringar, samtalsinspelningar

  vi.Information om kunders välbefinnande

  vii.Nationell systemlista för självavstängning “Spelpaus”

  viii.Bilder och selfies

b.Rättslig grund

  i.Samtycke

  ii.Uppfyllande av avtal

  iii.Rättslig skyldighet

  iv.Skydda de registrerades och andras vitala intressen

  v.Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens och våra kunders intresse

c.Ytterligare information

  i.För att uppfylla vårt ansvar för ansvarsfullt spelande (som att registrera spelare som självutesluter sig och där vi tror att en kund har ett spelproblem).

  ii.För att kolla eller validera din identitet, ålder och skydda dina uppgifter.

  iii.Det kan omfatta elektroniska metoder för att identifiera dig, som med hjälp av cookies.

5.Genomföra undersökningar, tävlingar och kampanjer

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn eller online-identitet

  ii.Kontaktuppgifter, hemadress, e-post eller telefonnummer

  iii.Kontaktpreferenser

  iv.Svar på undersökningar, klickningar på reklam, föredragna produkter, din feedback

b.Rättslig grund

  i.Samtycke

  ii.Legitima intressen för att förstå våra kunders åsikter och uppmuntra till ökad interaktion med våra kunder

c.Ytterligare information

  i.För att bjuda in dig att delta i tävlingar, för att ge oss feedback om dina upplevelser, delta i kampanjer eller att hålla dig informerad om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig.

  ii.För att mäta eller förstå hur effektiv vår reklam till dig och andra är, och för att leverera relevant reklam till dig.

  iii.Du kan när som helst avregistrera dig från att få direktmarknadsföringskommunikation.

6.Livsstil och demografisk insikt och profilering

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Kontaktpreferenser

  ii.Svar på undersökningar, klickningar på reklam, föredragna produkter, din feedback

  iii.Intressen och vanor

b.Rättslig grund

  i.Rättslig skyldighet

  ii.Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse

  iii.Legitima intressenn

c.Ytterligare information

  i.För att skapa en profil av dig, dina preferenser och dina vanor för att bättre förstå dina intressen och hur du spelar.

7.Förbättra våra tjänster och se till att våra system är säkra och uppdaterade

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Spelar-ID

  ii. Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor

  iii.Spelade spel,

  iv.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

  v.Hur du använder mobilapplikationer och webbplatser

b.Rättslig grund

  i.Legitima intressen för att säkerställa att vår kommunikation med kunder är lämplig, fungerar och är effektiv

c.Ytterligare information

  i.För att säkerställa att innehåll från webbplatsen presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator, underhålla och förbättra våra produkter och tjänster, optimera affärsprocesser, säkerställa integriteten i våra system och hantera vår IT-egendom, genomföra kvalitetssäkring, stödja effektiv ledning av vår personal, analysera webbsidornas eller kampanjernas prestanda och tillhandahålla innehåll som är relevant för dig.

8.Förebyggande och upptäckt av brott, Förebyggande av förlust, Skydda personal och kunder

Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation

  ii.Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor

  iii.Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder

  iv.Online-bilder av spel och skärmdumpar

  v.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

  vi.Riskvärden, profilklassificeringar

  vii.Historisk kommunikation och kontonoteringar

  viii.Lista över aktiva programapplikationer och aktiva processer när du använder vår webbplats, inklusive åtkomst till filer och platsrelaterade programappar

b.Rättslig grund

  i.Utförande av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse

  ii.Legitima intressen för att skydda våra kunder, företag och arbetstagare.

Ytterligare information

  i.För att förhindra eller upptäcka brott, bedrägeri, stöld eller förlust riktat mot vårt företag och våra kunder och förhindra användning av otillbörliga metoder på våra webbplatser eller potentiellt brott mot våra allmänna villkor och tillämplig lag.

  ii.För att skydda vår personal och andra individer från skada eller förlust.

  iii.Detta kan innefatta övervakning av online-aktivitet, elektroniska metoder för att identifiera dig, till exempel genom användning av cookies, dina online-transaktioner och betalningar.

9.Företagsförsäljning, förvärv och rättigheter

a.Typiska personuppgifter inkluderar

  i.Namn, online-identitet, spelar-ID, kontaktinformation

  ii.Inloggningsinformation, webbplatser och besökta webbsidor

  iii.Spel som spelats, satsningar, vinster och förluster, insättningar och uttag, betalningsmetoder

  iv.IP-adress, MAC-adress, enhetstyp, appar, plats

  v.Riskvärden, profilklassificeringar

  vi.Historisk kommunikation och kontonoteringar

b.Rättslig grund

  i.Legitima intressen för att skydda och försvara vår verksamhet

c.Ytterligare information

  i.För att utöva eller försvara rättsliga anspråk eller förvärva eller sälja ett företag.

Mycket av informationen vi samlar in om dig krävs för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. När vi ber om ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter behöver du dock inte tillhandahålla dem, fast om du inte gör det kanske du inte kan använda våra tjänster.

Vi kan också lagra mer känsliga personuppgifter om dig (ofta kallade "särskilda kategorier av personuppgifter") som kan komma direkt från dig, från andra källor enligt beskrivningen ovan eller från beslut vi har fattat om dig.

Vissa av dessa beslut eller åtgärder vi kan vidta för att hantera ditt konto eller uppfylla våra skyldigheter kan involvera helt automatiserade beslut. Vi kommer dock alltid att förse dig med kontaktuppgifter där du kan be om en översyn av beslutet eller få ytterligare information från oss.

Vem vi kan dela dina uppgifter med

Vi kan behöva dela insamlade och lagrade personuppgifter med andra organisationer för att säkerställa att vi uppfyller våra lagstadgade skyldigheter eller om vi behöver stöd för att uppfylla dina behov eller våra avtalsenliga skyldigheter. Vi kan också dela information med andra organisationer om vi anser att det är förenligt med allmänhetens, vårt eller dina legitima intressen. Dessa andra parter är vanligtvis:

 • affärspartner, leverantörer och underleverantörer för att fullgöra ett avtal som vi ingår med dem eller dig
 • våra samarbetspartners om du uttryckligen har valt att inte ta emot marknadsföring från oss/tredje part, du har spärrats eller självuteslutit dig, i vilket fall vi kan dela borttagningslistor med våra samarbetspartners för att säkerställa att du inte får oönskad marknadsföring
 • företag inom Entain Group och tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer för något av de syften som anges i tabellen ovan; tredjepartsleverantörer och tjänsteleverantörer i den utsträckning de hjälper Entain Group med dess juridiska/rättsliga skyldigheter, t.ex. tillhandahållare av tjänster avseende penningtvätt, bedrägeri, verifiering osv.
 • utvalda tredje parter så att de kan kontakta dig med information om de tjänster som de tillhandahåller, när du uttryckligen har valt/samtyckt till att dina personuppgifter lämnas ut för dessa ändamål
 • analys- och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera vår webbplats och andra utvalda tredje parter
 • andra tredjepartsorganisationer som ber om, uppmuntrar till eller samlar feedback och andra synpunkter online om dina erfarenheter hos oss för att hjälpa oss att förbättra och optimera våra tjänster;
 • Banker, kreditkortsföretag och relevanta organ som kan dela dina uppgifter med tredje part i syfte att utreda och skydda mot att minderåriga spelar, bedrägliga, kriminella eller misstänkta aktiviteter eller säkrare spel (eller andra aktiviteter som vi förbundit oss att utreda och skydda mot enligt lag, reglering eller vägledning) eller om vi har anledning att tro att du har deltagit i en sådan aktivitet
 • våra tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande eller bedrägeribekämpande organ, våra juridiska rådgivare, domstolar, tillämpliga oberoende domstolstjänster och pokerorganisationer och alla andra auktoriserade organ, i syfte att utreda faktisk eller misstänkt brottslig verksamhet, upprätthålla beteendestandarder i poker eller andra reglerande eller juridiska frågor.

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Entain Group för marknadsföringsändamål. Vi kommer inte att dela dem med andra företag eller organisationer om du inte uttryckligen har samtyckt till utlämnande av dina personuppgifter för dessa ändamål.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part under följande omständigheter:

 • i händelse av att vi överväger att sälja eller köpa en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kommer att lämna ut dina personuppgifter till potentiella säljare eller köpare av sådan verksamhet eller tillgångar
 • i händelse av likvidation, fusion eller insolvens i något företag inom Entain Group eller vid avveckling av en registeransvarig eller annan liknande situation inom Entain Group
 • om vi, eller i huvudsak alla våra tillgångar, förvärvas av en tredje part, i vilket fall de personuppgifter som vi har om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna
 • för att genomdriva eller tillämpa våra användarvillkor för webbplatsen
 • för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för oss, vår personal, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för personalens och kundernas säkerhet, brottsförebyggande, bedrägeriskydd och kreditriskminskning;
 • om vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla lagliga skyldigheter eller lagkrav, eller på annat sätt för att förhindra eller upptäcka bedrägeri eller brott. Om du har självuteslutit dig från spel kan vi dela denna information med våra tillsynsmyndigheter eller andra företag inom vår bransch när vi anser att det är viktigt att stödja din uteslutning.

Inom Entain Group arbetar vi alltid aktivt och målmedvetet med att försöka identifiera spelmissbruk. För att uppfylla våra skyldigheter avseende omsorgsplikten och fullt ut medverka till ett ansvarsfullt spelande kan vi lämna ut dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Vi kan dela dina uppgifter till alla företag och verksamheter inom Entain Group koncernen, och om så krävs med andra organisationer för att uppfylla våra åtaganden för omsorgsplikten och ansvarsfullt spelande.
 • Vi har en skyldighet att identifiera spelare som riskerar att komma till skada så tidigt som möjligt och hjälpa dem att sluta spela genom att sätta vissa begränsningar på deras konton. Dessa kan inkludera insättningsgränser, produktgränser, begränsning av ett kontos förmåga att spela vissa produkter/tider/perioder. För att uppfylla dessa skyldigheter analyserar vi spelarens transaktioner och utvärderar dennes beteende eller ekonomiska situation över våra produkter och varumärken, vilket kan leda till att vi fattar beslut om spelarens konton.
 • Vi letar också ständigt efter innovativa sätt att hjälpa spelare som kan vara på väg mot svårigheter och identifiera dem digitalt. Detta innebär att vi kan använda system som identifierar kunder (som cookies på spelarens enheter eller bilder som du skickar). Vi har även utvecklat system internt för att förstå ditt spelande för att bättre kommunicera eventuella risker som rör din aktivitet. Vi kan också dela eller ta emot spelardata med andra organisationer som hjälper till att utvärdera risker eller bedöma överkomlighet genom att titta på hur du interagerar med andra speloperatörer eller hjälpa enskilda individer direkt.

I alla dessa fall kan du vara säker på att vi tar våra skyldigheter på allvar för att hjälpa våra kunder att spela ansvarsfullt och samtidigt skydda dina personuppgifter. Vi kommer alltid att se till att vi vidtar de mest lämpliga åtgärderna och kontrollerna för att skydda dina uppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

 • Inspelningar av kundsamtal
  • Territorium: Alla jurisdiktioner
  • Typisk lagringstid: 3 år
  • Ytterligare information: En förlängd lagringsperiod kan tillämpas från fall till fall

 • Kunduppgifter
  • Territorium: EU-territorier
  • Typisk lagringstid: 10 år (lagringsperiod som börjar från det datum du begär att ditt konto stängs eller ditt konto blir inaktivt)
  • Ytterligare information: Vi kommer endast att fortsätta spara personuppgifter relaterade till ditt konto som tillåts eller krävs enligt dataskyddslagstiftningen (i) där vi följer ett juridiskt krav enligt spel- eller skattelagstiftningen att behålla dina uppgifter; och (ii) att utöva eller försvara våra juridiska rättigheter.
  • Om du registrerar dig under självavstängningssystemet, samtidigt som din självavstängning kan ha en kortare varaktighet, kommer en registrering av detta att sparas längre som en del av din kundprofil.

  Ovanstående lagringsperioder kan förlängas om det till exempel krävs för att uppfylla en specifik lagstadgad skyldighet, utreda ett brott, hantera ett anspråk eller lösa ett klagomål.

  Internationella överföringar av personuppgifter

  Ibland kan tjänsteleverantörer, företag inom Entain Group och andra organisationer som vi samarbetar med, befinna sig utanför Storbritannien eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder som inte har samma skydd för personuppgifter som länder inom EU eller EES-länder. Vi kommer dock alltid att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa tillräckligt skydd för att skydda dina personuppgifter. Vi kommer också att se till att våra tjänsteleverantörer ingår avtal om behandling av personuppgifter med oss för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Du hittar mer information om de mekanismer som vi kommer att använda på webbplatsen nedan, men du kan också kontakta oss om du har specifika frågor angående internationella överföringar: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_sv .

  Säkerhet

  Vi tar efterlevnad av säkerhetsbestämmelser, standarder, riktlinjer och sekretesslagstiftning på allvar och främjar säkerhetsåtgärder som kommer att bibehålla insamlade och lagrade personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Vi vidtar rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller förstörelse.

  Som företag har vi säkra datasystem som skyddas av brandväggar, certifierade krypterade webbplatser och vi är certifierade enligt ISO 27001:2013. Vi vidtar också åtgärder för att säkerställa att alla företag inom Entain Group och alla samarbetspartners och leverantörer använder tillräckliga säkerhetsnivåer i hela verksamheten.

  Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du får tillträde till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och personligt, dvs. du får inte dela ditt lösenord med någon annan.

  Tyvärr är överföringen av information via internet aldrig helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte fullt ut garantera säkerheten för dina uppgifter som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har mottagit information om och från dig, kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra obehöriga försök att olovligen få del av insamlade och lagrade personuppgifter..

  Cookies

  Vi använder cookies för olika ändamål, inklusive att göra din upplevelse av vår webbplats bättre. Du får mer information om vår användning av cookies i vårt Cookie-meddelande.

  Marknadsföringskommunikation och dina val

  När vi först samlar in dina personuppgifter ber vi dig berätta hur du vill få information om våra andra produkter och tjänster i framtiden. Det kommer normalt att ske med hjälp av kryssrutor på formulär eller webbplats och du kan avregistrera dig när som helst.

  Avregistrering i detta sammanhang avser flera metoder som du kan använda för att undvika att få oönskad produkt- eller tjänsteinformation. Denna möjlighet är vanligtvis förknippad med direktmarknadsföringskampanjer som telemarketing, e-postmarknadsföring eller direktreklam. Notera att avregistrering inte kommer att förhindra viktig kundkorrespondens, dvs. information som vi anser att du måste få del av såsom, men inte uteslutande, kommunikation avseende ditt spelkonto.

  Om du inte vill få några erbjudanden, kampanjer, information om evenemang och skräddarsydd kommunikation baserat på din kontoaktivitet, kan du begära att du inte kontaktas genom att:

  • använda alternativet avregistrera i all marknadsföringskommunikation som du får
  • ändra dina preferenser i dina kontoinställningar
  • kontakta vår kundsupport.

  Vi behöver så mycket av följande som möjligt för att säkerställa att du inte får ytterligare oönskad korrespondens:

  • Ditt fullständiga namn
  • Ditt kontonummer eller användarnamn
  • Hur vi kontaktade dig, dvs. e-post, SMS eller inlägg
  • Mobilnumret eller e-post-/postadressen som vi kontaktade dig på
  • Mobilnumret eller e-postadressen som meddelandet kom ifrån
  • Datum och tid då du kontaktades
  • En kopia av meddelandet som du fick (t.ex. skärmdump eller ett vidarebefordrat e-postmeddelande till vårt kundtjänst)

  Dina rättigheter

 • Rätten till information m.m.
  • Du har rätt att få tydlig, transparent och lätt förståelig information om hur vi använder din information och dina rättigheter. och du har alltid rätt att tillgång till de personuppgifter vi har samlat in (lagrat) om dig. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter.

 • Rätten till radering
  • Du har rätt att kräva att vi raderar personuppgifter som vi har om dig. Denna rättighet gäller endast när vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte för vilket vi samlade in dem; eller när du drar tillbaka ditt samtycke om vi använder dina personuppgifter baserat på ditt samtycke; eller när du motsätter dig hur vi behandlar dina uppgifter. Rätten till radering är inte absolut och gäller inte om det finns lagstadgade skyldigheter eller rättigheter som tvingar oss eller ger oss rätten att inte radera.
  • Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke, där vi förlitar oss på det för att använda dina personuppgifter (till exempel för att ge dig marknadsföringsinformation om våra tjänster eller produkter).

 • Rätten att invända mot och begränsa behandlingen
  • Du har, under vissa omständigheter, rätt att begränsa vår behandling av personuppgifter som vi har om dig. Denna rättighet gäller endast när (till exempel) du bestrider riktigheten av de personuppgifter som vi har; när du skulle ha rätt att kräva att vi raderar personuppgifter men föredrar att vår behandling istället är begränsad; eller när vi inte längre behöver använda personuppgifterna för att uppnå det syfte för vilket vi samlade in dem, men du behöver uppgifterna för att hantera rättsliga anspråk.

 • Rätten till dataöverföring
  • Du har, under vissa omständigheter, rätt att få del av personuppgifter som du har gett oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att vi överför dessa personuppgifter till en annan organisation (dataportabilitet).

 • Rätten att protestera mot behandlingen av personuppgifter
  • Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som vi har om dig om vi inte kan uppvisa legitima skäl för att fortsätta att behandla personuppgifter som åsidosätter dina rättigheter eller som är för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

 • Rätten att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.
  • Du har rätten att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på en automatiserad process inklusive profilering, som ger rättsliga effekter som rör dig eller på liknande sätt påverkar dig.

 • Rätten att lämna in klagomål
  • Du har rätt att klaga till ansvarig integritetsskyddsmyndighet. För vår verksamhet i Sverige är Maltese Information and Data Protection Commissioner (IDPC) vår europeiska huvudmyndighet. Du har även rätten att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet .

  Kontakta oss eller vårt dataskyddsombud

  Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller vill ha mer information om dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post:

  dataprotection@entaingroup.com

  Vårt dataskyddsombud kan också kontaktas på ovanstående adress eller via e-post dataprotectionofficer@entaingroup.com.

  Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och eventuella förfrågningar gällande denna Integritetspolicy. För mer allmänna förfrågningar, vänligen kontakta oss via e-post

  support@ninjacasino.se

  Ändringar i denna policy

  Eventuella framtida ändringar av denna integritetspolicy kommer att publiceras på den här webbplatsen och vid behov meddelas dig via e-post. Återvänd ofta för att se eventuella uppdateringar av eller ändringar i denna integritetspolicy.

  Denna policy har senast granskats och uppdaterats: Mars 2022.