Hur kan jag blockera mitt konto eller välja en kort paus?

Du har två möjligheter att stänga ditt konto eller välja en time out från spelandet. Fundera först noga igenom varför du vill spärra ditt konto.

 1. Om du har utvecklat eller upplever att du riskerar att utveckla spelrelaterade problem, kan du gå till sidan Gambling kontroller i ditt konto. Du har två möjligheter:

  • Ta en kort paus för en viss tidsperiod (1 dag / 1 vecka / 1 månad eller annan tidsperiod upp till 6 veckor): om du väljer en paus, öppnas ditt konto igen automatiskt efter tidsperioden.
  • Självuteslutning på obestämd tid: du stängs av från allt spel under en obestämd tid. Om du vill dra tillbaka din självspärr, går det först efter minst 12 månader genom att kontakta vår kundtjänst.
  Du kan inte öppna kontot förrän angiven period löpt ut, eller tidigast efter 12 månader om kontot spärrats på obestämd tid.

 2. Om du vill blockera kontot av någon annan anledning kan du gå till sidan Blockera tjänster på ditt konto. Där kan du:

  • Blockera kontot under en begränsad period (1 vecka / 1 månad / 3 månader eller t.o.m. ett visst datum). Om du väljer att blockera kontot under en begränsad period öppnas kontot automatiskt igen efter vald periods slut.
  Du kan välja att återöppna kontot på sidan om blockering av tjänster när som helst.

Följande gäller både om du väljer självuteslutning från kontot eller om du väljer en tidsbestämd kontoblockering:

 • Du kommer inte längre att kunna spela denna produkt för riktiga pengar.
 • Om du väljer en blockering av tjänster eller självuteslutning från kontot kan du inte längre sätta in pengar på kontot.
 • Om du väljer självuteslutning kan du inte uppdatera dina personuppgifter på kontot.
 • Om det behövs kan du ansöka om att ta ut allt spelsaldo du har på ditt konto.

Oavsett om du blockerar kontot själv eller får hjälp av kundtjänst att göra det, kan dina personliga uppgifter inte raderas. Uppgifterna måste sparas för din egen säkerhets skull tills lagstadgad preskriptionstid löpt ut eftersom de kan komma att behövas för att driva igenom, styrka eller försvara lagenliga krav gentemot myndigheter och rättsväsende. Kunden kan begära att uppgifterna raderas efter att den perioden löpt ut. Så fort ett konto blockerats, kan du inte öppna ett nytt konto hos Ninja Casino igen.