Information om redovisningsmedel

Notera att vi enligt lag är skyldiga att informera spelare som använder våra tjänster i Sverige om skyddet för våra kunders insatta pengar och förekommande vinster (Redovisningsmedel).

Redovisningsmedel sätts in på särskilda bankkonton för redovisningsmedel som är åtskilda våra andra företagsbankkonton. Dessa konton och innestående redovisningsmedel är skyddade enligt lag så att de inte kan utgöra en del av verksamhetens tillgångar vid insolvens.